Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Tupakointi heikentää rappeuttavan hermosairauden ennustetta

Tupakointi heikentää rappeuttavan hermosairauden ennustetta

Tupakointi lisää lihaksia surkastuttavan ALS-taudin vaaraa ja heikentää sairauden ennustetta, todetaan American Journal of Epidemiology – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Tupakointi on liitetty ALS-taudin riskiin jo aiemmin, mutta nyt saadut tulokset tuovat yhteydelle lisävahvistusta.

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi on kohtalaisen harvinainen liikehermosairaus, jossa tahdonalaisia lihaksia hermottavat liikehermot tuhoutuvat vielä tuntemattomaksi jääneestä syystä. Sairauteen ei ole parantavaa hoitoa ja potilaat kuolevat keskimäärin 3–5 vuoden sisällä oireiden alkamisesta.

Hollantilaistutkijat kartoittivat tupakoinnin, alkoholin käytön ja amyotrofisen lateraaliskleroosin yhteyttä vertaamalla 500 ALS-potilaan ja 1600 verrokin tietoja. Osallistujien elämäntapoja selvitettiin kyselyn avulla.

Tutkimuksen keskeisenä löydöksenä oli, että ALS-potilaat tupakoivat verrokkeja useammin. Polttamisen havaittiin liittyvän myös sairauden kaareen, sillä tupakoivien ALS-potilaiden ennuste näyttäytyi muita potilastovereita heikompana. Vastaavasti alkoholin käyttö oli yhteydessä pienentyneeseen sairauden vaaraan.

Tutkijoiden mukaan nyt saadut tulokset korostavat entisestään elämäntapatekijöiden roolia amyotrofisen lateraaliskleroosin kehittymisessä. Tulokset eivät kuitenkaan paljasta, mistä havaitut yhteydet lopulta johtuvat. Tupakoinnin on arveltu lisäävän ALS-taudin varaa tupakan typpioksidin ja muiden haitallisten yhdisteiden kautta. Taustalla saattaa olla myös muita seikkoja, joiden selvittämiseen tarvitaan lisätutkimuksia.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2012 online; doi: 10.1093/aje/kws015)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/11/aje.kws015.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje