Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Varhaiset aivomuutokset ennakoivat kroonista kipua

Varhaiset aivomuutokset ennakoivat kroonista kipua

Nature Neuroscience – lehdessä on julkaistu tutkimus, jossa ensimmäistä kertaa osoitetaan, että varhaiset aivomuutokset ennustavat kroonisen kivun kehittymistä.

Kroonisen kivun syntytapaa ja pitkittymistä on ymmärretty huonosti. Epäselvää on muun muassa ollut, miksi samanlaisen vaurion jälkeen, osalle ihmisistä kehittyy krooninen kiputila ja osalle ei. Kroonisesta kivusta puhutaan silloin, kun kipu on kestänyt yli kolme kuukautta tai ylittänyt kudosvaurion normaalin paranemisajan. Krooninen kipu aiheuttaa mittavaa kärsimystä ja siihen liittyy usein masennusta.

Yhdysvaltalaistutkijat kuvasivat vuoden aikana useaan otteeseen hiljattain selkävamman saaneiden potilaiden aivoja. Tutkijat pystyivät ennustamaan 85 prosentin todennäköisyydellä, kenelle potilaista kehittyi krooninen kiputila pohjautuen otsalohkon aivokuoren ja isoaivojen pohjassa olevan makaavan tumakkeen (nucleus accumbens) väliseen vuorovaikutukseen. Mitä aktiivisempi näiden alueiden interaktio näet oli, sitä suurempi todennäköisyys, että potilaalle kehittyi krooninen kiputila. Kyseiset aivoalueet liittyvät muun muassa motivaation säätelyyn, mielihyvän kokemiseen, pelkoon ja palkitsemiseen.

Lisäksi kroonisesta kivusta kärsivien aivojen harmaan aineen tiheyden havaittiin pienenevän, mikä voi viitata esimerkiksi hermosolujen välisten yhteyksien vähenemiseen.

Tutkijat pitävät nyt saatuja tuloksia merkittävinä ja toivovat niiden auttavan uusien hoitomenetelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen osallistui 40 ensimmäistä kertaa selkäkivusta kärsivää, joiden kiputila oli kestänyt 4-16 viikon ajan. Osallistujien aivot kuvattiin tutkimuksen alussa ja tämän jälkeen kolme kertaa vuoden sisällä.

Uutispalvelu Duodecim
Nature Neuroscience online
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3153.html

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje