Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Aliravituilla vauvoilla heikommat edellytykset menestyä

Aliravituilla vauvoilla heikommat edellytykset menestyä

Ensimmäisenä elinvuotenaan aliravitsemuksesta kärsineet menestyvät heikosti myöhemmin elämässä, vaikka aliravitsemustila rajoittuisi vain varhaisvaiheisiin.

Tulokset perustuvat Barbadoksella toteutettuun tutkimukseen, jossa seurattiin ensimmäisenä elinvuotenaan vakavan aliravitsemustilan vuoksi sairaalaan joutuneita. Aliravitsemustilan korjaamisen jälkeen lapset jatkoivat ravitsemusohjelmassa 12-vuotiaiksi saakka. Yhdysvaltalaistutkijat jäljittivät 80 näistä lapsista neljäkymmentä vuotta myöhemmin ja kartoittivat, miten aliravitsemuksesta ensimmäisenä elinvuotenaan kärsineet lapset pärjäsivät luokkatovereihin verrattuna.

Vertailu paljasti, että aliravitut vauvat jättivät myöhemmin elämässään koulun kesken herkemmin, ansaitsivat keski-iässä vähemmän ja tekivät useammin ruumiillista työtä kuin riittävästi ravintoa saaneet ikätoverinsa.

Erot vaimenivat, kun analyyseissä huomioitiin lapsuuden älykkyysosamäärä. Tutkijoiden mukaan tämä viittaa siihen, että varhaisvaiheiden aliravitsemuksen neurologiset seuraamukset manifestoituvat myöhemmin rajallisina opiskelu- ja työmahdollisuuksina.

Tulokset korostavat lapsuusajan aliravitsemuksen pitkäaikaisvaikutuksia, jotka ovat huolestuttavia ottaen huomioon, että lasten aliravitsemus on tänäkin päivänä yleinen maailmanlaajuinen ongelma.

Uutispalvelu Duodecim
Pediatrics 2012; 130:1 e1-e7
http://pediatrics.aappublications.org/content/130/1/e1.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje