Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Alkoholin ongelmakäyttö voi yleistyä lihavuusleikkauksen jälkeen

Alkoholin ongelmakäyttö voi yleistyä lihavuusleikkauksen jälkeen

Alkoholin ongelmakäyttö näyttää yleistyvän hiukan pari vuotta laihdutusleikkauksen jälkeen. Tulos perustuu etenevään yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa seurattiin lähes 2000 lihavuusleikkauksen läpikäynyttä miestä ja naista.

Tutkittavat oli leikattu vuosien 2006–2011 aikana kymmenessä eri sairaalassa. Suurimmalle osalle oli tehty mahanohitusleikkaus, jossa mahalaukku katkaistaan ja sen pieneksi pussiksi jätetty yläosa yhdistetään tyhjäsuoleen. Toisille taas oli tehty mahapantaleikkaus, joka pienentää mahalaukkua säädettävän pannan avulla, ja osalle muita harvinaisempia lihavuusleikkauksia. Potilaat vastasivat alkoholin ongelmakulutusta mittaavaan kyselyyn kuukausi ennen leikkausta sekä yhden ja kahden vuoden päästä leikkauksesta.

Tuloksista ilmeni, että noin kahdeksan prosenttia potilaista kärsi alkoholin ongelmakäytöstä ennen laihdutusleikkausta. Ensimmäisen vuoden aikana alkoholin ongelmakäyttö vähentyi, mutta toisen leikkausvuoden jälkeen noin kymmenen prosenttia potilaista raportoi alkoholin ongelmakäytöstä. Yleisintä alkoholin ongelmakäyttö oli nuorilla ja miehillä. Myös päihteitä aiemmin käyttäneiden ja vähäistä sosiaalista tukea saavien alkoholin kulutus oli muita runsaampaa.

Leikkaustavoista etenkin mahanohitusleikkaukseen näytti liittyvän alkoholiongelmia. Tulos vahvistaa teoriaa, jonka mukaan erityisesti mahanohitusleikkaus vaikuttaisi alkoholiherkkyyteen. Mahanohitusleikkauksen jälkeen alkoholi saattaa vaikuttaa voimakkaammin ja ihmisiltä kestää pidempään selvitä humalatilasta, mikä voi vastaavasti altistaa alkoholin ongelmakäytölle.

Tutkijoiden mukaan tulokset korostavat laihdutusleikkauksen jälkeisen tuen tärkeyttä. Leikkausta harkitsevia potilaita tulisi myös informoida etukäteen leikkauksen mahdollisista haittavaikutuksista.

Tulokset julkaistiin JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
JAMA. 2012;307(23):2516-2525
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1185618

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje