Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Uudet epilepsialääkkeet turvallisempia raskauden aikana

Uudet epilepsialääkkeet turvallisempia raskauden aikana

Epilepsialääkkeisiin liittyy epämuodostumien riski raskauden aikana, mutta uudemmat epilepsialääkkeet näyttäisivät olevan tässä suhteessa turvallisempia kuin vanhemmat.

Neurology-lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella raskauden aikana pienimmät riskit liittyvät uusiin lamotrigiini- ja levetirasetaami-lääkkeisiin. Niitä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana käyttäneistä vain kahdelle prosentille syntyy vauva, jolla on synnynnäisiä epämuodostumia.

Epämuodostuma todetaan sen sijaan 9 %:lla vauvoista, joiden äiti on käyttänyt valproaattia, joka lukeutuu vanhempiin epilepsialääkkeisiin. Niin ikään vanhempiin lääkkeisiin kuuluvalle fenobarbitaalille altistuneista 6 %:lla, topiramaatille altistuneista 4 %:lla ja karbamatsepiinille tai fenytoiinille altistuneista 3 %:lla on epämuodostumia syntyessään.

Valproaatti suurentaa ainakin hermostoputken sulkeutumishäiriöiden, suuhalkioiden, sydänvikojen ja hypospadian eli siittimen alahalkioisuuden riskiä. Fenobarbitaali lisää etenkin sydänvikoja ja suuhalkoita.

Yhdysvaltalaistutkijoiden tulokset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat lääkäreitä valitsemaan turvallisimman vaihtoehdon raskauden aikaiseen lääkitykseen, mutta lääketyypin lisäksi muutkin seikat vaikuttavat valintaan. Joissain tapauksissa vaarallisempi lääke saattaa myös olla turvallisempi, jos annoksen voi pitää riittävän pienenä, aiemmat tutkimukset osoittavat. Lääkitysten muuttaminen ja lopettaminen ei myöskään ole ongelmatonta, sillä epilepsiakohtaukset voivat haitata raskauden kulkua siinä missä lääkityskin.

Uutispalvelu Duodecim
(Neurology 2012;78:1692–1699)
http://www.neurology.org/content/78/21/1692.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje