Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Tutkimus: Kahvinjuojilla vähemmän Parkinsonin tautia

Tutkimus: Kahvinjuojilla vähemmän Parkinsonin tautia

Kahvia ja kofeiinia paljon nauttivat saattavat tuoreen tutkimuksen mukaan säästyä Parkinsonin taudilta muita todennäköisemmin. Yhteys havaitaan yhtä lailla miehillä ja naisilla.

Kofeiini on aiemminkin liitetty Parkinson-riskin pienentymiseen, mutta on vielä epäselvää mistä mahdollinen suojavaikutus johtuu. Joissain tutkimuksissa kofeiini on myös tehostanut Parkinsonin taudin hoitoon käytettävän levodopa-lääkkeen tehoa.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu yli 300 000 miehen ja naisen tietoihin, jotka kerättiin osana suurta terveystutkimusta. Kofeiinin saantia arvioitiin vuosina 1995–1996, ja Parkinson-diagnoosit tehtiin vuosina 2000–2006.

Tutkijat havaitsivat eniten kofeiinia nauttivien sairastuneen Parkinsonin tautiin epätodennäköisemmin kuin vähiten kofeiinia nauttivien riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, fyysisestä aktiivisuudesta tai etnisestä taustasta. Myöskään tupakointi, joka on joissain tutkimuksissa yhdistetty pienempään Parkinson-riskiin, ei selittänyt tuloksia.

Havaintonsa tueksi tutkijat tekivät myös erillisen meta-analyysin aiemmista tutkimuksista ja myös niiden valossa kofeiinin ja Parkinson-riskin välillä on yhteys. Käytännössä kofeiiniin liittyvä suojavaikutus ei kuitenkaan ole kovin suuri, ja se saattaa myös johtua muista elintapoihin tai luonteenpiirteisiin liittyvistä seikoista, joita tutkimuksissa ei ole tunnistettu.

Tulokset julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2012;doi:10.1093/aje/kwr451)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/13/aje.kwr451.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje