Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Keskosten kielivaikeudet voivat lisääntyä iän myötä

Keskosten kielivaikeudet voivat lisääntyä iän myötä

Ennenaikaisena syntyvien lasten kielelliset vaikeudet saattavat hollantilaistutkijoiden mukaan pahentua lasten kasvaessa. Heidän havaintonsa perusteella keskosena syntyvien kielellistä kehitystä kannattaisikin seurata vielä lapsen ollessa 12-vuotias.

Ennenaikaisena syntyvien lasten kielellisten kykyjen on tätäkin ennen tiedetty usein jäävän jälkeen normaalista kehityksestä, mutta kielellisten vaikeuksien kestosta ja muutoksista iän myötä on tiedetty vähemmän.

Hollantilaistutkijat selvittivät asiaa käymällä läpi tutkimuksia, joissa keskosten eli ennen 37. raskausviikkoa syntyneiden kielellistä kehitystä oli verrattu täysiaikaisena syntyneiden kehitykseen. Laatukriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi lopulta 17, ja niissä oli tutkittu 3–12-vuotiaita lapsia.

Tulokset osoittivat keskosena syntyneiden menestyvän kielellisiä kykyjä mittaavissa testeissä selvästi huonommin kuin täysiaikaisena syntyneiden. Keskosten vaikeudet vaativampien kielellisten toimintojen kuten monimutkaisten käsitteiden tai lauseiden hallinnassa myös lisääntyivät lasten kasvaessa kolmivuotiaasta kaksitoistavuotiaaksi. Tämä havaittiin myös ennenaikaisena syntyneillä, joilla ei ollut vakavia synnynnäisiä vammoja. Myöskään vanhempien sosiaalinen ja taloudellinen asema ei vaikuttanut tuloksiin.

Hollantilaisten tulosten perusteella ennenaikaisten lasten kielellistä kehitystä kannattaisi seurata nykyistä pitempään silloinkin, kun yksinkertaisempien kielellisten taitojen kehitys näyttäisi normalisoituvan lapsen ollessa pieni. Tällöin mahdolliset vaikeammat kielivaikeudet voidaan havaita varhain ja toivon mukaan vähentää niiden haittoja, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2012;129:745–754)
http://pediatrics.aappublications.org/content/129/4/745.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje