Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Psykoosilääkkeet saattavat aikaistaa vanhuksen kuolemaa

Psykoosilääkkeet saattavat aikaistaa vanhuksen kuolemaa

Laitoshoidossa olevia vanhuksia ja etenkin dementikkoja lääkitään usein psykoosilääkkeillä. Niiden käyttöä tulisi kuitenkin välttää monestakin syystä. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ainakin osaan psykoosilääkkeistä liittyy jopa suurentunut kuolemanriski.

British Medical Journalissa julkaistut tulokset viittaavat ainakin haloperidolin vaarallisuuteen. Verrattuna toiseen yleiseen psykoosilääkkeeseen, risperidoniin, haloperidolia käyttävien riski kuolla seurannan aikana oli selvästi suurempi. Ketiapiinia käyttävien kuolleisuus oli puolestaan vähäisempää. Riskit olivat suurimmillaan pian lääkitysten aloittamisen jälkeen ja yleensä myös suuremmilla annoksilla.

Tutkijat pitävät tuloksiaan huolestuttavina, mutta muistuttavat, että psykoosilääkkeiden lisäksi moni muu seikka on voinut vaikuttaa havaintoihin. Samansuuntaisia tuloksia on tosin saatu aiemminkin, joten tutkijat suosittavat lääkäreitä välttämään vanhusten psykoosilääkityksiä, jos suinkin mahdollista, ja etenkin välttämään haloperidolin määräämistä.

Suomessa vanhusten psykoosilääkitykset ovat hyvin yleisiä ja yleisempiä kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa tai Yhdysvalloissa. Lääkkeitä käytetään monesta syystä, muun muassa harhaisten ja aggressiivisten dementikkojen hillitsemiseen. Kuitenkin raja asianmukaisen lääkitsemisen ja kemiallisen rajoittamisen välillä, jonka yksinomainen tarkoitus on rajoittaa potilaan käytöstä ja helpottaa henkilökunnan työtä, on häilyvä.

Tutkimuksessa seurattiin 75 000 hiljattain psykoosilääkityksen aloittanutta yli 65-vuotiasta, jotka asuivat hoitokodeissa vuosina 2001–2005.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2012;344:e977)
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e977

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje