Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Hengitysilman pienhiukkaset saattavat edistää dementiaa

Hengitysilman pienhiukkaset saattavat edistää dementiaa

Pitkäaikainen altistuminen liikenteen ja teollisuuden aiheuttamille hiukkaspäästöille voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan nopeuttaa muistin ja muiden mielentoimintojen heikentymistä ja siten myös dementiaa.

Haitat liittyivät pieniin PM2,5-hiukkasiin, jotka ovat peräisin muun muassa pakokaasuista ja teollisuudesta, sekä suurempiin PM10-hiukkasiin, jotka ovat lähinnä katupölyä.

Archives of Internal Medicine -lehdessä julkaistut tulokset osoittivat muistin ja muiden mielentoimintojen heikkenevän nopeimmin naisilla, joiden asuinalueiden hiukkaspitoisuudet olivat korkeimmat. Käytännössä 10 µg/m3:n nousu hiukkasten pitoisuuksissa liittyi iäkkäiden aivotoiminnoissa heikentymisiin, jotka vastaavat aivojen ikääntymistä kahdella vuodella, tutkijat arvioivat.

Tutkijoiden tulokset ovat ensimmäisiä osoituksia hiukkaspäästöjen ja dementian yhteydestä ihmisillä. Tätä ennen yhteys on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta havaittu lähinnä eläinkokeissa. Niissä hiukkaspäästöt ovat aiheuttaneet aivoissa tulehdusta, mutta myös sydänperäiset vaikutukset voivat selittää yhteyden.

Tutkimukseen osallistui 19 000 yhdysvaltalaista 70–81-vuotiasta naista, joiden asuinalueiden hiukkaspitoisuudet olivat tiedossa 7–14 vuoden ajalta. Osallistujille tehtiin kognitiivisia testejä seurannan aluksi sekä puhelimitse tutkimuksen aikana kolmesti kahden vuoden välein.

Naisten asuinalueiden pitkäaikaiset PM2,5–10-pitoisuudet olivat suurimmillaan 27–68 µg/m3 ja PM2,5-hiukkasten 17–26 µg/m3. Luvut ovat keskimäärin suurempia kuin Suomessa, vaikka meilläkin pitoisuudet kohoavat hetkellisesti yli suositusten etenkin keväisin.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2012;172:219–227)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/172/3/219

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje