Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Epilepsialeikkauksesta pitkäaikaista hyötyä osalle paikallisalkuista epilepsiaa sairastavista

Epilepsialeikkauksesta pitkäaikaista hyötyä osalle paikallisalkuista epilepsiaa sairastavista

Epilepsian leikkaushoito poistaa osalta epilepsiapotilaita kohtaukset useaksi vuodeksi, mutta hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tiedetään vähän. Tuoreen tutkimuksen perusteella vaikutukset säilyvät pitkään suurella osalla leikatuista. Neljä potilasta kymmenestä on kohtauksettomia vielä kymmenen vuoden kuluttua leikkauksesta.

Epilepsialeikkaukset ovat yleistyneet viime vuosina, mutta niitä tehdään yhä suhteellisen vähän. Leikkauksessa epilepsiakohtauksia aiheuttavat aivoalueet poistetaan tai eristetään. Leikkaukseen valitaan potilaita, joiden sairauteen lääkkeet eivät tepsi.

Lancet-lehdessä nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laadukas selvitys, jossa epilepsialeikkausten vaikutuksia on seurattu jopa kymmenen vuoden ajan. Tutkimukseen osallistui 615 epilepsialeikkauksen läpikäynyttä miestä ja naista. Kaikilla oli ennen leikkausta ollut paikallisalkuinen epilepsia, johon lääkehoito oli tehonnut huonosti. Useimmille oli tehty ohimolohkoleikkaus.

Tulokset osoittivat, että kymmenen vuoden kuluttua leikkauksesta 47 prosenttia potilaista oli saanut vain lievempiä kohtauksia, jotka eivät aiheuttaneet tajuttomuutta, ja 37 prosenttia oli ollut täysin kohtauksettomia. Neljäsosa potilaista pystyi lopettamaan lääkityksen kokonaan. Suurella osalla lopuistakin potilaista kohtaukset vähenivät, vaikka eivät täysin loppuneet. Yhdenkään oireet eivät pahentuneet leikkauksen jälkeen.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että kohtaukset pysyivät poissa sitä todennäköisemmin mitä pitempään potilas oli ollut oireeton. Uusiutuminen puolestaan oli todennäköistä silloin, kun lievät kohtaukset jatkuivat kahden vuoden sisällä leikkauksesta. Eri leikkaukset myös johtivat hieman eri tuloksiin. Kohtaukset uusiutuivat todennäköisemmin, kun leikkaus kohdistui muualle kuin ohimolohkoon.

Havaintojen perusteella näyttää siltä, että nykyistä useammat epilepsiapotilaat hyötyisivät leikkauksesta. Leikkausta kannattaisi mahdollisesti harkita jo varhaisessa vaiheessa.

Suomessa vaikeahoitoista epilepsiaa sairastaa noin 9 000 potilasta, ja heistä joka neljännen kohtaukset jatkuvat lääkehoidosta riippumatta. Uusia tapauksia ilmenee noin 3 000 vuodessa.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2011;378:1388–1395)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje