Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Lonkkamurtuma moninkertaistaa iäkkään riskit

Lonkkamurtuma moninkertaistaa iäkkään riskit

Lonkkamurtumaa seuraava vuosi on erityisen vaarallista aikaa iäkkäille naisille. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan naisten kuolleisuus voi kohota tuolloin jopa viisinkertaiseksi verrattuna terveisiin samanikäisiin.

Tulokset viittaavat siihen, että lonkkamurtumien ehkäisyn lisäksi huomio pitäisi kiinnittää siihen, miten potilaita parhaiten hoidettaisiin murtumaa seuraavana vuotena.

Kun lonkkamurtuman saaneita tarkasteltiin yhtenä ryhmänä, heistä 17 % kuoli murtumaa seuraavan vuoden aikana. Verrokeista kuoli vain 9 %.

Kuolleisuus kuitenkin vaihteli iän mukaan. Suurin suhteellinen riski oli 65–69-vuotiailla naisilla, joista kuoli viisi kertaa useampi kuin samanikäisistä verrokeista, jotka olivat säästyneet lonkkamurtumalta. Seitsemänkymppisten naisten kuolleisuuden lonkkamurtuma nosti kaksinkertaiseksi.

Yli kahdeksankymmentävuotiaiden kuolleisuus pysyi ennallaan lonkkamurtumasta riippumatta. Kuva kuitenkin muuttui, kun analyysi rajattiin erittäin hyväkuntoisiin kahdeksankymppisiin. Heille lonkkamurtuma tiesi kuolleisuuden kolminkertaistumista.

Suurin osa kuolemista sattui kolmen kuukauden sisällä lonkkamurtumasta, mikä viittaa kuolemien johtuvan murtumista eikä naisten muista sairauksista.

Tutkimukseen osallistui 10 000 yli 65-vuotiasta naista, joita seurattiin kahdenkymmenen vuoden ajan. Lonkkamurtuma todettiin 1 100 naisella.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Internal Medicine 2011;DOI:10.1001/archinternmed.2011.447)
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/archinternmed.2011.447

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje