Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Vanha psykoosilääke paras akuuttiin maniaan (19.08.2011)

Vanha psykoosilääke paras akuuttiin maniaan (19.08.2011)

Akuutti mania saattaa hoitua parhaiten psykoosilääkkeillä eikä mielialaa tasaavilla lääkkeillä. Lancet-lehden julkaisemassa katsauksessa psykoosilääkkeistä parhaaksi akuutin manian lievittäjäksi osoittautui vanha haloperidoli. Myös risperidoni ja olantsapiini pärjäsivät vertailussa.

Katsauksessa keskityttiin tutkimuksiin, joissa akuutin manian hoidossa käytettäviä yleisempiä lääkkeitä oli verrattu lumeeseen tai muihin lääkkeisiin. Laatukriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 68. Yhteensä niihin oli osallistunut yli 16 000 potilasta.

Gabapentiinia, lamotrigiinia ja topiramaattia lukuun ottamatta kaikki lääkkeet osoittautuivat lumetta paremmiksi. Kun lääkkeitä verrattiin toisiin lääkkeisiin, haloperidoli oli tehokkain. Se oli tehokkaampi kuin paljon käytetty litium, gabapentiini, asenapiini, valproaatti, ketiapiini, aripipratsoli, karbamatsepiini, topiramaatti, tsiprasidoni tai lamotrigiini.

Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä psykoosilääkkeiden keskinäistä paremmuutta manian hoidossa ei ole selvitetty. Tulosten tulkinnassa kannattaa silti olla tarkka, sillä lääkkeiden vertailuun vaikuttavat monet seikat - kuten erot annoksissa ja potilaissa - joiden huomioiminen tutkimuksissa on vaikeaa.

Myös hoidon pituus vaikuttaa tuloksiin. Nyt analysoidut tutkimukset olivat lyhyitä, mikä suosii nopeavaikutteisia lääkkeitä. Manian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa tärkeämpää ovat kuitenkin pitkäaikaiset vaikutukset. Tällaisessa vertailussa litium ja muut mielialan tasaajat pärjäisivät todennäköisesti paremmin.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 201;doi:10.1016/S0140-6736(11)60873-81)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960873-8/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje