Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Masennuslääkityksiin liittyy riskejä iäkkäillä - trisykliset lääkkeet turvallisimpia (11.08.2011)

Masennuslääkityksiin liittyy riskejä iäkkäillä - trisykliset lääkkeet turvallisimpia (11.08.2011)

Iäkkäiden masennuspotilaiden lääkityksiin liittyy monenlaisia riskejä, mutta eri masennuslääkkeissä on suuria eroja. Tuoreen vertailun perusteella turvallisin lääkeryhmä näyttäisi olevan trisykliset masennuslääkkeet.

Nottinghamin yliopiston tutkimus julkaistiin arvostetussa British Medical Journalissa, ja siihen osallistui 60 000 yli 65-vuotiasta, joilla todettiin masennus vuosina 1996–2007. Heitä seurattiin vuoden 2008 loppuun.

Tutkimuksen aikana osallistujille määrättiin yhteensä lähes 1,4 miljoonaa masennuslääkereseptiä, joista vajaat 55 % oli serotoniinin takaisinoton estäjiä eli SSRI-lääkkeitä, 32 % trisyklisiä masennuslääkkeitä, 0,2 % MAO:n estäjiä ja noin 14 % muita masennuslääkkeitä.

Eri masennuslääkeryhmiin liitetyt riskit vaihtelivat suuresti. SSRI-lääkkeitä käyttävillä oli eniten kaatumisia ja veren natriumpitoisuuden niukkuutta, kun taas osa muihin lääkeryhmiin kuuluvista masennuslääkkeistä liittyi suurimpaan riskiin kuolla tai yrittää itsemurhaa seurannan aikana. Myös aivohalvaukset, luunmurtumat ja epilepsiakohtaukset olivat yleisempiä lääkityillä kuin lääkitsemättömillä.

Eroja oli myös lääkeryhmien sisällä. Esimerkiksi trisyklisiin kuuluva tratsodoni sekä mirtatsapiini ja venlafaksiini, jotka nyt luokiteltiin muihin masennuslääkkeisiin, olivat jokainen pahin jonkin riskin suhteen.

Tulostensa pohjalta tutkijat laskivat, että riski kuolla vuoden aikana oli 7 %, jos henkilö ei käyttänyt masennuslääkkeitä. Trisyklisiä masennuslääkkeitä käyttävän riski oli puolestaan 8 %, SSRI-lääkkeitä käyttävän hieman alle 10 % ja muita masennuslääkkeitä käyttävien jonkin verran yli 11 %.

Tutkijat huomauttavat, että tämänkaltaisissa tutkimuksissa on vaikea erottaa, mitkä haitat johtuvat lääkityksestä ja mitkä sairaudesta, jolla niitä hoidetaan. Eri lääkkeillä hoidetaan myös erilaisia potilaita, joten potilaiden monet eroavuudet vaikeuttavat johtopäätösten tekemistä. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi iäkkäiden potilaiden masennuslääkitysten riskejä pitäisi tutkia enemmän. Tähän mennessä tutkimuksia on vähänlaisesti.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2011;343:d4551)
http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4551

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje