Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Ympäristömyrkyille altistuminen mahdollisesti liitoksissa diabetekseen (10.08.2011)

Ympäristömyrkyille altistuminen mahdollisesti liitoksissa diabetekseen (10.08.2011)

Eräät ympäristömyrkyt saattavat liittyä iäkkäiden diabetesriskiin, ilmenee Diabetes Care -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Klooratut bifenyylit, dioksiinit ja torjunta-aineet ovat kaikkialle levinneitä ympäristömyrkkyjä. Rasvaliukoisuutensa ja pysyvyytensä takia ne kertyvät ravintoketjussa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu alustavia havaintoja pysyvien ympäristömyrkkyjen ja aikuistyypin diabeteksen yhteydestä.

Selvittääkseen asiaa tarkemmin ruotsalaistutkijat mittasivat yhdeksäntoista ympäristömyrkyn pitoisuuden 725 vapaaehtoisen verinäytteistä. Osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa 70-vuotiaita eivätkä he sairastaneet diabetesta.

Viiden vuoden seurannan aikana 36 potilaalla diagnosoitiin tyypin 2 diabetes. Kun tutkijat olivat huomioineet diabeteksen tavanomaiset riskitekijät, todettiin ympäristömyrkkypitoisuuden liittyvän diabetekseen sairastumisen vaaraan. Ne tutkittavat, joiden polykloorattujen bifenyylien pitoisuus oli korkein, sairastuivat diabetekseen lähes yhdeksän kertaa todennäköisemmin kuin ne, joiden pitoisuus oli pienin. Yhteys muihin tutkimuksessa mitattuihin ympäristömyrkkyihin oli pienempi tai olematon.

Tutkijat toteavat, että diabetekseen sairastuneiden määrä oli otoksessa vähäinen, minkä vuoksi tulosten perusteella ei voida todistaa syy-seuraus-suhdetta ympäristömyrkkyjen ja diabeteksen väliltä. Tulokset pitääkin varmistaa uusissa tutkimuksissa.

Uutispalvelu Duodecim
Diabetes Care 2011;34:1778–1784
http://care.diabetesjournals.org/content/34/8/1778.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje