Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Astmasumutteet liitoksissa keuhkoahtaumapotilaiden murtumariskiin (09.08.2011)

Astmasumutteet liitoksissa keuhkoahtaumapotilaiden murtumariskiin (09.08.2011)

Hengitettävien kortikosteroidien käyttö suurentaa myös keuhkoahtaumaa sairastavien luunmurtumariskiä, tuore katsaustutkimus osoittaa.

Suun kautta otettavien kortikosteroidien pitkäaikaisen käytön on tiedetty altistavan luukadolle ja murtumille, mutta niiden vaikutus keuhkoahtaumapotilailla on ollut selvittämättä. Kortikoidisumutteilla lievitetään keuhkoahtauman oireita.

Katsauksessa yhdistettiin ja uudelleen analysoitiin kuudentoista satunnaistetun ja seitsemän seurantatutkimuksen tulokset. Satunnaistetuissa tutkimuksissa oli verrattu hengitettäviä kortikosteroideja yli puoli vuotta käyttäneiden ja lumelääkettä saaneiden keuhkoahtaumapotilaiden tietoja. Satunnaistettuihin tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä 17 500 ja seurantatutkimuksiin 69 000 keuhkoahtaumaa sairastavaa.

Satunnaistettujen tutkimusten perusteella hengitettävien kortikosteroidien pitkäaikaiseen käyttöön liittyi 27 prosenttia suurentunut murtumariski. Koska meta-analyysissä huomioiduissa tutkimuksissa enemmistö potilaista oli iäkkäitä miehiä, saattaa tutkijoiden mukaan keuhkoahtaumasta kärsivien kortikosteroideja käyttävien naisten riski olla vielä nyt havaittua suurempi.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat, että kun hengitettäviä kortikosteroideja käytetään keuhkoahtaumapotilaiden hoidossa, hyödyt ja haitat tulisi punnita tarkasti. Heidän mukaansa mahdollisimman lyhytkestoista ja pieniannoksista hoitoa tulisi suosia.

Uutispalvelu Duodecim
(Thorax 2011;66:699–708)
http://thorax.bmj.com/content/66/8/699.abstract?etoc

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje