Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Antikolinerginen lääkitys saattaa heikentää hiukan iäkkäiden tiedollisia taitoja (01.08.2011)

Antikolinerginen lääkitys saattaa heikentää hiukan iäkkäiden tiedollisia taitoja (01.08.2011)

Antikolinergisen lääkityksen käyttöön voi liittyä iäkkäillä lievää kognitiivisten eli tiedollisten toimintojen heikkenemistä. Lisäksi lääkitys näyttäisi olevan yhteydessä suurentuneeseen kuolleisuusriskiin, käy ilmi laajasta brittitutkimuksesta.

Antikolinergiset lääkkeet vaikuttavat estämällä hermoston välittäjäaineen asetyylikoliinin vaikutusta. Varsinaisten antikolinergisten lääkkeiden kuten eräiden keuhkolääkkeiden, parkinsonlääkkeiden ja virtsaongelmiin käytettävien lääkkeiden lisäksi muillakin lääkeaineilla, kuten eräillä masennuslääkkeillä, neurolepteillä, antihistamiineilla ja sydänlääkkeillä on antikolinergisia vaikutuksia.

Erityisesti vanhusten tiedetään entuudestaan olevan herkkiä antikolinergisille lääkevaikutuksille. Journal of the American Geriatrics Society – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiinkin, miten kyseisten lääkkeiden käyttö vaikutti ikäihmisten tiedollisiin toimintoihin ja kuolleisuuteen. Tutkimukseen osallistui 13 000 yli 65-vuotiasta miestä ja naista. Tutkittavat tekivät psyykkistä toimintakykyä ja sen muutoksia mittaavan Minimental-testin seurannan alussa sekä uudestaan kaksi vuotta myöhemmin. Tutkimuksen alussa 47 prosenttia osallistujista käytti lääkkeitä, joilla oli lieviä antikolinergisiä vaikutuksia ja 4 prosenttia varsinaisia antikolinergisiä lääkkeitä.

Tuloksista ilmeni, että varsinaisia antikolinergisiä lääkkeitä käyttävien ikäihmisten Minimental-testitulos laski seurannassa keskimäärin 0,33 pistettä enemmän kuin muiden. Samankaltaista yhteyttä ei todettu lääkkeillä, joilla oli vain lieviä antikolinergisiä vaikutuksia. Myös kuolleisuuden havaittiin olevan kahden vuoden seurannassa hiukan suurempi antikolinergisiä lääkkeitä käyttävillä.

Tulosten perusteella ei kuitenkaan pitäisi tehdä vielä pitkälle meneviä johtopäätöksiä antikolinergisten lääkkeiden turvallisuudesta. Lisätutkimuksia tarvitaan näet varmentamaan yhteys sekä selvittämään mahdollisia syitä nyt tehdyille havainnoille.

Uutispalvelu Duodecim
Journal of the American Geriatrics Society online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03491.x/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje