Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Masennuslääkkeistä ei luultavasti hyötyä masentuneille Alzheimer-potilaille (29.07.2011)

Masennuslääkkeistä ei luultavasti hyötyä masentuneille Alzheimer-potilaille (29.07.2011)

Masennuslääkkeet eivät näytä lievittävän lumelääkettä paremmin Alzheimerin tautia sairastavien masennusta. Tulos perustuu arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistuun tutkimukseen.

Depressio ja dementia ovat yleisiä tiloja vanhuusiässä. Molemmat heikentävät sekä muistia että toimintakykyä. Aikaisempien tutkimusten perusteella masentuneisuuden tiedetään olevan dementiapotilailla ikätovereita yleisempää, ja masennuslääkkeitä on käytetty yleisesti oirekuvaa lievittämään. Näyttö lääkityksen hyödystä on kuitenkin ollut ristiriitaista.

Brittitutkimuksessa kartoitettiinkin kahden yleisesti määrätyn masennuslääkkeen mirtatsapiinin ja sertraliinin tehoa ja turvallisuutta lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimuksessa satunnaistettiin kolmeen ryhmään yli 300 todennäköisesti Alzheimerin tautia sairastavaa miestä ja naista, jotka olivat saaneet myös kohonneen pistemäärän vanhuksille suunnatusta masennuskyselystä. Hoitovastetta arvioitiin samaisen masennuskyselyn avulla noin kolmen ja kymmenen kuukauden päästä satunnaistamisesta.

Masennuksen arviointiasteikossa ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa masennuslääkkeitä ja lumelääkettä saaneiden välillä reilun kolmen kuukauden kuluttua satunnaistamisesta. Eroa ei havaittu myöskään mirtatsapiinin tai sertraliinin välillä. Tulos pysyi samankaltaisena seurannan loppuun asti. Vastaavasti haittavaikutuksia ilmeni masennuslääkkeitä saaneilla verrokkeja enemmän.

Tutkijat toteavat, että koska masennuslääkkeistä ei havaittu olevan merkitsevää hyötyä ja haittavaikutuksia ilmeni lumelääkettä enemmän, tulisi nykyistä käytäntöä, jossa masennuslääkkeitä määrätään Alzheimer-potilaiden masennuksen ensilinjan hoitona, harkita uudelleen.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2011; online)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60830-1/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje