Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla ADHD-lapset saattavat jäädä auton alle muita herkemmin (28.07.2011)

ADHD-lapset saattavat jäädä auton alle muita herkemmin (28.07.2011)

Aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivät lapset saattavat jäädä tietä ylittäessään auton alle ikätovereitaan herkemmin. Syynä tähän näyttäisivät olevan toiminnanohjauksen pulmat.

ADHD on neurobiologinen kehityksellinen häiriö, jonka synnyssä perimän sekä biologisten ja psykososiaalisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä. ADHD-lapset ovat tyypillisesti lyhytjännitteisiä, häiriöherkkiä ja yliaktiivisia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ADHD:n on todettu lisäävän tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien riskiä. Nyt Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin syitä ilmiölle. Tutkimuksessa tarkasteltiin 78 iältään 7-10-vuotiaan lapsen liikennekäyttäytymistä virtuaaliympäristössä. Puolella lapsista oli diagnostisoitu ADHD.

Tuloksista ilmeni, että aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivät lapset noudattivat jalkakäytävällä hienosti jalankulkijan sääntöjä. He odottivat ja katsoivat kumpaankin suuntaan ennen tien ylitystä. ADHD-lapset lähtivät kuitenkin ylittämään tietä pienemmissä autoväleissä kuin ikätoverinsa, minkä vuoksi heillä oli vähemmän aikaa ehtiä pois liikenteen jaloista.

Tutkijoiden mukaan syynä tähän olivat toiminnanohjauksen vaikeudet. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä yhdistellä ja käsitellä eri lähteistä peräisin olevaa tietoa onnistuneesti tehtävän suorittamiseksi.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2011 online)
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/07/21/peds.2010-3829

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje