Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Krooninen munuaissairaus altistaa eteisvärinälle (20.07.2011)

Krooninen munuaissairaus altistaa eteisvärinälle (20.07.2011)

Kroonista munuaissairautta potevat sairastuvat tavanomaista useammin myös eteisvärinään. Eteisvärinä on suhteellisen yleinen rytmihäiriö, joka ilmenee sydämen tykytyksenä, hengenahdistuksena ja väsymyksenä.

Munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä tiedetään olevan suurentunut vaara sairastua moniin sydän- ja verisuonisairauksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa eteisvärinän on osoitettu olevan yleisempää loppuvaiheen munuaissairaudesta kärsivillä. Muuten näyttö munuaistoiminnan ja eteisvärinän yhteydestä on ollut ristiriitaista.

Nyt Circulation-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin munuaistoiminnan ja albumiinivirtsaisuuden yhteyttä eteisvärinään väestöpohjaisessa etenevässä tutkimusasetelmassa. Tutkimuksessa analysoitiin 10 300 valtimonkovettumistaudin riskitutkimukseen osallistuneiden tietoja ja seuranta-aika oli keskimäärin kymmenen vuotta. Munuaisfunktio määritettiin arvioimalla munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus plasman kreatiniini- tai kystiinipitoisuuden avulla.

Tutkimuksen keskeisenä löydöksenä oli, että munuaistoiminnan heikkeneminen ja albumiinivirtsaisuuden esiintyminen olivat vahvasti yhteydessä eteisvärinän ilmenemiseen. Vaikeasta vajaatoiminnasta kärsivät sairastuivat kolme kertaa todennäköisemmin eteisvärinään kuin ne, joiden munuaistoiminta oli normaali.

Suurentunut riski oli havaittavissa myös niillä tutkittavilla, joiden munuaistoiminta oli heikentynyt vain lievästi. Tulos ei muuttunut senkään jälkeen, kun analyysissa huomioitiin useita tulosta mahdollisesti sekoittavia tekijöitä. Yhteys oli samankaltainen niin miehillä kuin naisilla.

Tutkijat toteavat tulosten korostavan kroonisen munuaissairauden mahdollista roolia eteisvärinän riskitekijänä. Kroonisen munuaissairauden ehkäisy ja hoito saattavat siten vähentää myös eteisvärinästä aiheutuvaa tautitaakkaa.

Uutispalvelu Duodecim
Circulation. 2011;123:2946-2953
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/123/25/2946

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje