Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Synnytysten keskittämiselle isoihin yksiköihin ei terveydellisiä perusteita (12.07.2011)

Synnytysten keskittämiselle isoihin yksiköihin ei terveydellisiä perusteita (12.07.2011)

Synnytysten keskittäminen nykyistä harvempiin sairaaloihin ei näytä olevan eduksi äitien tai lasten terveydelle. Suomen nykyinen synnytysmalli, jossa etsitään riskiäidit ja siirretään heidän synnytyksensä tarvittaessa isompiin yksiköihin, toimii hyvin. Tulos ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.

Viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana Suomessa on suljettu useita synnytyssairaaloita ja nykyään yhä useampi synnytys tapahtuu yliopistollisessa tai muussa keskussairaalassa. Synnytysten keskittämistä on perusteltu muun muassa potilasturva- ja kustannussyillä.

Nyt International Journal of Obstetrics and Gynaecology – lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia Suomessa vuosien 1991–2008 aikana sekä kunnittain Uudenmaan alueella vuosina 2004–2008 tapahtuneita synnytyksiä.

Tuloksista ilmeni, että erityisesti hyvin pienipainoiset lapset syntyvät yhä useammin yliopistosairaalassa. Pienipainoisten lasten kuolleisuus oli pienempi yliopistosairaaloissa, mutta 2 500 grammaa painavien lasten kuolleisuusluvut eivät poikenneet toisistaan erityyppisissä sairaaloissa.

Sairaalan ulkopuolella suunnittelematta syntyneiden lasten lukumäärän todettiin hiljalleen nousseen. Kyseisten lasten perinataalikuolleisuus oli huomattavasti suurempi kuin sairaalassa syntyneiden lasten. Tulosten perusteella ei voida kuitenkaan päätellä, ovatko sairaaloiden sulkemiset syynä sairaalan ulkopuolisten syntymien yleistymiseen, vai onko ilmiön taustalla muita tekijöitä.

Uudellamaalla pienten sairaaloiden alueella asuvien äitien synnytykset sujuivat yhtä hyvin kuin pääkaupunkiseudulla asuvien äitien synnytykset. Myöskään lasten voinnissa ei voitu todeta järjestelmällisiä eroja.

Suomalaistutkijoiden mukaan synnytysten keskittämiselle nykyistä harvempiin sairaaloihin ei ole tulosten perusteella terveydellisiä perusteita.

Tutkimusryhmää veti tutkimusprofessori Elina Hemminki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Uutispalvelu Duodecim
International Journal of Obstetrics and Gynaecology online
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2011.02977.x/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje