Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Epilepsialääkkeen epämuodostumariski riippuu annoksesta (15.06.2011)

Epilepsialääkkeen epämuodostumariski riippuu annoksesta (15.06.2011)

Vanhemmat epilepsialääkkeet lisäävät synnynnäisiä epämuodostumia, mutta lääkeaineen lisäksi myös annoskoot vaikuttavat riskiin. Lancet Neurologyssa julkaistut tulokset ovat tervetulleita, sillä ennen tätä annoskoon vaikutuksia ei ole selvitetty.Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälistä rekisteriä, johon kerätään tietoja epilepsialääkkeiden raskausvaikutuksista. Tutkimukseen valikoitiin tiedot lähes neljästätuhannesta raskaudesta, joista runsaassa kahdessasadassa lapsella todettiin synnynnäinen epämuodostuma ensimmäisen elinvuoden aikana. Äidit olivat syöneet lamotrigiinia, karbamatsepiinia, valproaattia tai fenobarbitaalia raskauden aikana.Epämuodostumien todennäköisyys suureni tasaisesti annosten suuretessa riippumatta käytetystä lääkkeestä. Pienin riski liittyi pienimpiin lamotrigiini- ja karbamatsepiini-annoksiin (300 mg ja 400 mg päivässä) ja suurin riski suuriin valproaatti- ja fenobarbitaali-annoksiin (yli 1 500 mg ja yli 150 mg päivässä).Hiljattain julkaistussa tanskalaistutkimuksessa epilepsialääkkeiden epämuodostumariskit rajattiin lähinnä vanhempiin lääkkeisiin, joita tässä tutkimuksessa tarkasteltiin. Tanskalaisten tutkimuksessa tosin lamotrigiinikaan ei liittynyt epämuodostumiin, vaikka tässä aineistossa se lisäsi riskiä. Tutkijat toivovat tulosten auttavan lääkäreitä valitsemaan epilepsiapotilailleen parhaan hoidon myös raskauden aikana. Tulokset viittaavat mm. siihen, että joissain tapauksissa vaarallisempi lääke saattaa olla turvallisempi, jos annoksen voi pitää riittävän pienenä, tutkimusta kommentoinut asiantuntija kirjoittaa.Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Lancet Neurology -lehdessä.Uutispalvelu Duodecim(Lancet Neurology 2011;doi:10.1016/S1474-4422(11)70107-7)http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2811%2970107-7/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje